CO2focus er et ledende selskap på området energi- og klimaledelse. Vi hjelper våre kunder med energi- og klimaregnskap for organisasjonen, handlingsplaner og miljørapportering. Vi tilbyr også ulike løsninger for klimanøytralitet, samt klimakvoter til selskaper som er underlagt det europeiske kvotehandelssystemet.

Support United Nations
Climate Change Programme

Support United Nations
Climate Change Programme

Kunder og partnere